ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้าง การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปี 2560 เลขที่ ทส.ปศ.003/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้าง การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปี 2560 เลขที่ ทส.ปศ.003/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

1.  ลงประกาศวันที่ 5 มิถุนายน 2560

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560  ถึง 5 กรกฎาคม 2560ไฟล์แนบ