ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 16 ป้าย ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 16 ป้าย ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. ลงประกาศวันที่ 19 พ.ค. 2560


  2. กำหนดยื่นเอกสาร และซองเสนอราคา วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ


  3. ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 
ไฟล์แนบ