กิจกรรม

SAM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ สคฝ.

คุณนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และคุณสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บสส. กับ  สคฝ. “โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงิน”  เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บสส.ไฟล์แนบ