ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำแบบทดสอบสำหรับการสรรหา กจ. โดยวิธีพิเศษ กับบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำแบบทดสอบสำหรับการสรรหา กจ. โดยวิธีพิเศษ กับบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 7 เมษายน 2560

 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2560ไฟล์แนบ