ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการประกวดราคาจัดซื้อประกันกลุ่มให้กับพนักงาน และครอบครัวพนักงาน ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการประกวดราคาจัดซื้อประกันกลุ่มให้กับพนักงาน และครอบครัวพนักงาน ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.    ลงประกาศวันที่ 3 เมษายน 2560

2.     กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 29/1 ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ

3.    กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน)

4.    ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ตั้งแต่ วันที่ 4-11 เมษายน 2560 ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

 ไฟล์แนบ