ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคารเล้าเป้งง้วน กับ บมจ. ร้อกเวิธ โดยวิธีพิเศษ

 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคารเล้าเป้งง้วน กับ บมจ. ร้อกเวิธ โดยวิธีพิเศษ  นหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560

 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560ไฟล์แนบ