ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.กจ. กลุ่มงาน (คุณวีรพัฒน์ คงสิทธิ์) โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบ