ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคารเล้าเป้งง้วน (งานจ้างเหมาตกแต่งภายใน และงานระบบวิศวกรรม ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบ