ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าอาคารสำนักงาน สาขาขอนแก่น

งานเช่าอาคารสำนักงาน สาขาขอนแก่น กับคณะบุคคล นางสมคิด วชิโรดม และนางสมจิตร บาลไธสง ระยะเวลาเช่าพื้นที่ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

        1.  ลงประกาศวันที่ 8 มีนาคม 2560

 

        2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560ไฟล์แนบ