ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการป้ายบิลบอร์ด ภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA รหัส 2T2307 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการป้ายบิลบอร์ด ณ บริเวณสามแยกไฟแดง ถนนเทพกษัตริย์ตรี (ทล.402) ตัดกับถนนสาย 4026 หรือ บนถนนสาย 4026 หน้าป้ายรับรถที่ออกจากสนามบิน จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA รหัส 2T2307 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 8 มีนาคม 2560

 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560ไฟล์แนบ