ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาระบบ OSLO Android Application (OSLO 2.0) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการพัฒนาระบบ OSLO Android Application (OSLO 2.0)  ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ลงประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2560

2.ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560

 ไฟล์แนบ