ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เลขที่ ป. 001/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เลขที่ ป. 001/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2560

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560ไฟล์แนบ