ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota Fortuner 2.5 G 2WD AT จำนวน 2 คัน ประจำสำนักงานใหญ่

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota Fortuner 2.5 G 2WD AT จำนวน 2 คัน ประจำสำนักงานใหญ่ กับ บริษัท เอซีเอสแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลงประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560ไฟล์แนบ