ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ และผลิตชิ้นงาน รวมถึงซื้อพื้นที่สื่อดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ และผลิตชิ้นงาน รวมถึงซื้อพื้นที่สื่อดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลงประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
2. วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 


ไฟล์แนบ