ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ และผลิตชิ้นงาน รวมถึงซื้อพื้นที่สื่อดิจิตอลเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ และผลิตชิ้นงาน รวมถึงซื้อพื้นที่สื่อดิจิตอลเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลงประกาศวันที่ 23 มกราคม 2560

2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 – 24 กุมภาพันธ์ 2560ไฟล์แนบ