เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ความสามารถ : - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ประสบการณ์ :
ประเภทการจ้างงาน : Contact
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th