ผช.ผจก.-ผจก. (สาขาพิษณุโลก)

 
ระดับการศึกษา :
ความสามารถ :
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.พิษณุโลก หรือจังหวัดใกล้เคียง 
- ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์  5  ปีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th