ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูลและรายงาน

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ความสามารถ :
- เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารข้อมูลและรายงาน 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Database)
- มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Assess และการใช้โปรแกรมด้านวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล SPSS
- มีความละเอียดแม่นยำ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th