ผู้จัดการ ส่วนเก็บรักษาเอกสาร

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ความสามารถ :
- เพศชาย อายุ 30 – 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านงานเอกสาร งานทะเบียน งานนิติกรรมสัญญา 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารการให้สินเชื่อและเอกสารหลักประกัน
- สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th