ผู้จัดการ งานพัฒนากระบวนการทำงาน

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ความสามารถ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ด้านวิเคราะห์และพัฒนาการจัดทำกระบวนการทำงาน คำสั่ง ประกาศ คู่มือปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นมาตรฐาน
- มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน / การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงาน
- หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินอื่น เช่น ด้านสินเชื่อ, ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ : 4 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :

หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th