ผู้ช่วยผู้จัดการ งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ความสามารถ :
- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีทักษะในการสื่อสารและมีใจรักการบริการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Words / Excel ได้
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th