ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์ราคาทรัพย์ NPA

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี/โท
ความสามารถ : - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- ปริญญาตรี/โท สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการวิเคราะห์การลงทุน / การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์  / การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน / วิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย / การกำหนดราคาขายทรัพย์ (NPA)
- มีทักษะการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
- มีทักษะในการวิเคราะห์ / การติดต่อประสานงานได้ดี
- หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word,Excel,Power Point ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th