ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี/โท
ความสามารถ : สังกัดส่วนบริหารการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน งานบริหารเงิน การจัดสรรสภาพคล่องของวงเงินสินเชื่อ การลงทุนในตลาดเงิน
- มีเทคนิคในการคิดเชิงวิเคราะห์ การเสนอทางเลือก และการตัดสินใจ
- หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th