เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารคดี

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี/โท
ความสามารถ :

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์

- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) จากสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริตประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th