รู้จัก OSLO

 ระบบที่เป็นส่วนเพิ่มในโมดูลกฏหมายของระบบปรับโครงสร้างหนี้(LRS)ของบสส. เพื่อเสริมการทำงานร่วมกับสำนักงานกฏหมายภายนอก เช่น สั่งงาน  ติดตามควาบคืบหน้า  พร้อมเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานกฎหมาย  โดยการติดตั้งระบบนี้ จำเป็นต้องติดตั้งฝั่งสำนักงานกฎหมาย

ประเภทงานที่สั่งผ่านระบบ
• สืบทรัพย์ 
• สวมสิทธิทางคดี 
• ฟ้องร้องดำเนินคดี 
• บังคับคดี / ยึดทรัพย์ / ขายทอดตลาด


ผู้ใช้งานบนระบบ OSLO
    ผู้ใช้งานบนระบบ OSLO มี 2 ระดับ 
• Staff   ทำหน้าที่ บันทึก แก้ไข ความคืบหน้า และบันทึกเบิกค่าใช้จ่าย  แต่อนุมัติรายการไม่ได้ 
• Approver  สามารถทำเหมือน Staff ได้ แต่อนุมัติรายการความคืบหน้า และอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายได้