การใช้งานสืบทรัพย์

  Flow การทำงานโดยรวมของระบบ OSLO ในส่วนของงานสืบทรัพย์

1. ภาพรวมการทำงาน 


2. รับเรื่องสำนักงานกฎหมาย 


3. บันทึกความคืบหน้าสนง.กม. 


4. บันทึกเบิกเงินสนง.กม.