การติดตั้งครั้งแรก
การติดตั้งระบบ OSLO ประกอบด้วย
  1. โปรแกรม VPN (Virtual Private Network) เพื่อเชื่อมโยงมายังระบบของ บสส.ต้องติดตั้งก่อนโปรแกรม OSLO
  2. โปรแกรม OSLO เพื่อใช้งานระบบ OSLO ในฝั่งสำนักงานกฏหมาย
1. ติดตั้ง VPN เพื่อเชื่อมโยงจากสนง.กม.ไปยังบสส.

2. ปรับแต่ง VPN ก่อนเชื่อมโยงการทำงาน


3. ติดตั้งโปรแกรม OSLO 

4. การติดตั้งใหม่กรณีมีโปรแกรมอัพเดท (เนื่องจากออกเวอร์ชั่นใหม่)