รหัสทรัพย์สิน : 8Z5011

ราคาประกาศขายขั้นต่ำ สถานะประกาศขาย

ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพาณิชยกรรม

พื้นที่ : 28.70 ตร.ม.

ที่ตั้ง : 135/7 หมู่บ้าน/โครงการ ชลนที คอนโดทาวน์ อาคารบี ถ. สุขาประชาสรรค์ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

ประเภทเอกสารสิทธิ์ / เลขที่ : หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด : 135/7

การเข้าถึง : ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด จากหลักสี่มุ่งหน้าบางบัวทอง ผ่านห้าแยกปากเกร็ด สำนักงานสรรพากร และสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 4 ถึงบริเวณโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขาประชาสรรค์ รวมระยะทางประมาณ 800 ม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโครงการชลนที คอนโดทาวน์ ประมาณ 150 ม. จะพบที่ตั้งอาคารบี อยู่ด้านขวามือ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น

*อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ที่อ้างว่าสามารถทำให้ บสส. ลดราคาทรัพย์สินเพื่อขายตรงให้กับท่านได้ เพราะเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาการซื้อทรัพย์สินจะต้องใช้วิธีประมูลเท่านั้น*

ติดต่อ : ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
โทร.0-2686-1888 โทรสาร : 02-617-8227