ค้นหาทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน : 1T1410

ประเภททรัพย์สิน : โครงการที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม

ประเภทเอกสารสิทธิ์ / เลขที่ : โฉนดที่ดิน : 2783, 2968, 21673-21720, 21722, 21724-21726, 21729-21731, 21733-21742, 21744, 21747-21749, 21751-21754, 21757-21887, 21889-21928, 21930-22048, 22050, 22052-22055, 22061-22069, 22071-22078, 22080-22092, 22104-22130, 22132-22202, 22210-22339, 22341-22354, 22356-22433, 22435, 22438, 22439

จำนวนเอกสารสิทธิ์ : 723

เนื้อที่ :  186 ไร่ 35.3 ตร.ว.

ที่ตั้ง : หมู่บ้าน/โครงการ สิงห์แลนด์พาร์ควิลล์ ถ. ปานวิถี (ทล.3117) ต. คลองด่าน อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ

เขตพื้นที่ (สี) : เขตสีเหลือง

สถานะประกาศขาย :

ราคาประกาศขายขั้นต่ำ
415,190,000 บาท

การเข้าถึง [ 13.531924,100.833115 ]

ถนนบางนา-บางปะกง(ทล.34) จากบางนามุ่งหน้าบางปะกง ผ่านการไฟฟ้าบางบ่อ ถึงบริเวณกม.27 เลี้ยวขวาเข้าถนนปานวิถี (ทล.3117) ผ่านโรงเรียนชุมชนบางบ่อ และโรงพยาบาลบางบ่อ รวมประมาณ 6.3 กม. จะพบที่ตั้งโครงการฯ อยู่ด้านซ้ายมือ

รายละเอียดทรัพย์สิน

หมายเหตุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย โทร 02-686-1888 โทรสาร 02-617-8227

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอ ซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัด อยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น *อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ที่อ้างว่าสามารถทำให้ บสส. ลดราคาทรัพย์สินเพื่อขายตรงให้กับท่านได้ เพราะเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาการซื้อทรัพย์สินจะต้องใช้วิธีประมูลเท่านั้น*

ทรัพย์ที่น่าสนใจ