ค้นหาทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน : 1T0398

ประเภททรัพย์สิน : โรงพยาบาล

ประเภทเอกสารสิทธิ์ / เลขที่ : โฉนดที่ดิน : 76313, 76525, 76526, 76527, 76528, 76567, 76742

จำนวนเอกสารสิทธิ์ : 7

เนื้อที่ :  11 ไร่ 1 งาน 64.2 ตร.ว.

ที่ตั้ง : หมู่บ้าน/โครงการ โรงพยาบาล (สุรินทร์รวมแพทย์ 2) ถ. บุรีรัมย์-สุรินทร์ (ทล.226) ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

เขตพื้นที่ (สี) : เขตสีเหลือง

หน้ากว้างติดถนน : 112 เมตร ยาว(ลึก)สุด : 286 เมตร

สถานะประกาศขาย :

ราคาประกาศขายขั้นต่ำ
84,390,000 บาท

การเข้าถึง [ 14.890751,103.471262 ]

ถนนสายบุรีรัมย์-สุรินทร์ (ทล.226) จากบุรีรัมย์มุ่งหน้าตัวเมืองสุรินทร์ ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT และบริเวณหลัก กม.166 ถึงบริเวณแยกถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ทล.214) ตรงไปประมาณ 320 ม. จะพบทรัพย์สินตั้งอยู่ด้านขวามือ

รายละเอียดทรัพย์สิน

หมายเหตุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย โทร 02-686-1888 โทรสาร 02-617-8227

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอ ซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัด อยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น *อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ที่อ้างว่าสามารถทำให้ บสส. ลดราคาทรัพย์สินเพื่อขายตรงให้กับท่านได้ เพราะเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาการซื้อทรัพย์สินจะต้องใช้วิธีประมูลเท่านั้น*

ทรัพย์ที่น่าสนใจ